Ženske, ki pojejo rekam

CIKEL SPOZNAVANJA REK PREKO INTUITIVNEGA PETJA IN RITUALA

Spremljaj obvestila za termine.

V soustvarjanju s Špelo Kaplja, avtorico knjige Kako se ljubi reka, pisateljico in pripovedovalko zgodb.

Reke so krvožilje Zemlje. S svojim plesom ustvarjajo pokrajine, čistijo in hranijo svet tako z rodovitnim materialom, ki ga prenašajo, kot z dragoceno vodo. Nosilke življenja so, varuhinje življenjske sile. Njihova svetost je v naglici potrošniškega načina življenja pozabljena in resnično usihajo, izginjajo. Potrebujejo plemena žensk, ki so voljna stopiti k jedru življenja, prisluhniti njihovi modrosti ter jo preliti skozi svoje telo v svoj glas. Povabilo za raziskovanje rek je torej vabilo v to, da zrastemo v Varuhinje življenja, ki s svojimi glasovi častijo reke in jih kličejo nazaj. Obenem je povabilo k obujanju svetega v nas.

Potrebujejo nas. In mi njih – da bi polno vstopile v preobrazbo, ki je pred nami.

Povabljena na potovanje odkrivanja, raziskovanja, poglabljanja, negovanja odnosa z glasom in rekami. Povabljena k petju, zvočenju, prebujanju različnih vidikov glasovnega izraza, ki te poveže s tvojim notranjim, morda predolgo utišanim in zakopanim občutkom. Povabljena k soustvarjanju varnega prostora, ki nam slednje omogoča in nas globoko, a igrivo povezuje.

Glas je čudovita vez med našim notranjim in zunanjim svetom, naš osebni zvočni instrument, naš izraz. Tokrat bomo naše glasove odprle in posvetile rekam. S pomočjo rek stečejo življenjske sile v nas, vse do grla, kjer najdemo svoj avtentični izraz.

Vsaka reka ima svoj značaj, svojo energijski pečat. Ob njih in z njimi se bomo predale ustvarjalnemu procesu, ki nas bo nežno vodil preko ustaljenih prepričanj in misli, k prisotnemu doživljanju in (ponovnemu) spoznavanju z lastnim avtentičnim glasovnim in telesnim izrazom, s katerim si bomo dovolile vstopati v odnos z rekami. Zaključile bomo z obredom, pripravljenim po značaju reke. Glas ima ogromen potencial zdravljenja, zato je negovanje odnosa z našim glasom lahko zelo dragoceno za naše življenje. Med drugim pripomore k zmanjševanju anksioznosti, stresa, fizičnih bolečin ter izboljšuje splošno psihofizično blagostanje. Reke potrebujejo našo podporo, zato bomo potencial zdravljenja, ki ga nosimo v sebi usmerile k rekam in jih z glasovi ljubeče objele.

Cikel zajema 6 srečanj ob izbranih rekah v skupini 12 žensk.

Prispevek

Cena za 6 srečanj je 240 €