DELAVNICE ZA ZAPRTE SKUPINE

Po dogovoru.

Praksa uporabe naravnega glasu, skupinskega prostega petja in gibanja, je zelo podporna za zdrav odnos, ki ga oblikujemo s sabo in z drugimi. Lastne izkušnje prostega petja v skupini in celotnega ustvarjalnega procesa, so me pripeljale do mnogih uvidov na tem področju, zato sem še bolj prepoznala vrednost povezovanja skupine skozi glas in gib, ki kolektivno sprošča, podpre razvoj zdravih odnosov ter odpira kreativnost.

Kako poteka

Delavnica traja 3 ure, njena vsebina pa je odvisna od potreb in želja posamezne skupine. Priporočeno število udeležencev je najmanj 6 in največ 16.

Komu so namenjene

Delovnim timom, ki jim je dobro psihofizično počutje kolektiva prioriteta in si želijo krepiti medsebojne odnose, komunikacijo, povezanost, ustvarjalnost.

Umetniškim kolektivom (pevski zbori, igralci, plesalci, performerji), ki jih zanima raziskovanje vokalno – gibalne improvizacije ter uporaba glasu kot orodje za vzpostavitev kvalitetnejših odnosov, komunikacije, globlje povezanosti med ustvarjalci, ki se zrcali tako skozi ustvarjalni proces kakor tudi med odrsko uprizoritvijo.

Terapevtskim skupinam, ki si želijo podpore pri njihovem procesu opolnomočenja, krepitvi samospoštovanja in samozaupanja, globljega sproščanja in čutenja, lajšanja psihofizičnih bolečin.

In vsem ostalim, ki si želijo drugačne izkušnje druženja, morda ob kakšni posebni priložnosti.

Prispevek

300 € – celotna skupina